Bạn ở đây:
  • Tìm kiếm: microsoft office 2010

microsoft office 2010 Các Kết Quả Tìm Kiếm(11 chương trình)

Lọc theo:

Các hạng mục

Sắp xếp theo:
Microsoft Office 2010
Microsoft Office 2010
Mô tả

...7, Microsoft đã ra mắt phiên bản Microsoft Office 2010 ... thể thử Microsoft Office 2010 Professional ...

Giấy phép
Phiên bản dùng thử
Ngôn Ngữ
Tiếng Anh
Hạng mục
Đánh giá Softonic
 • Tuyệt vời
 • 9/10
Tổng số lượt tải
5.703.125
Microsoft Office
Microsoft Office
Mô tả

...sinh viên, Microsoft Office 2010 Professional ... Về hiệu suất, Microsoft Office 2010 Professional ...

Giấy phép
Phiên bản dùng thử
Ngôn Ngữ
Tiếng Anh
Hạng mục
Đánh giá Softonic
 • Cần thiết
 • 10/10
Tổng số lượt tải
213.784
Microsoft Access
Microsoft Access
Mô tả

...nhiều năm, Microsoft Access đã là ...bộ Office hiện tại, với Microsoft ...làm được. Microsoft Access 2010 ...

Giấy phép
Phiên bản dùng thử
Ngôn Ngữ
Tiếng Anh
Hạng mục
Đánh giá Softonic
 • Tuyệt vời
 • 9/10
Tổng số lượt tải
293.026
Apache OpenOffice
Apache OpenOffice
Mô tả

... mới nhất và v.v từ bộ Microsoft Office. OpenOffice.org... việc với Microsoft Office) và có tất cả công...

Giấy phép
Miễn phí
Ngôn Ngữ
Tiếng Anh
Hạng mục
Đánh giá Softonic
 • Tuyệt vời
 • 9/10
Tổng số lượt tải
503.121
Microsoft Excel
Microsoft Excel
Mô tả

...bộ phận của Microsoft Office 2010, cũng ...khác như Microsoft Word và ...tính Excel. Microsoft Excel 2010 ...

Giấy phép
Phiên bản dùng thử
Ngôn Ngữ
Tiếng Anh
Hạng mục
Đánh giá Softonic
 • Tuyệt vời
 • 9/10
Tổng số lượt tải
1.554.375
Microsoft Word
Microsoft Word
Mô tả

... văn phòng Microsoft Office. Microsoft Word là một..., biểu đồ và bảng. Microsoft Word là một...

Giấy phép
Phiên bản dùng thử
Ngôn Ngữ
Tiếng Anh
Hạng mục
Đánh giá Softonic
 • Tuyệt vời
 • 9/10
Tổng số lượt tải
8.302.767
SPSS
SPSS
Mô tả

... hợp với Microsoft Office, và nhiều, nhiều...

Giấy phép
Phiên bản dùng thử
Ngôn Ngữ
Tiếng Anh
Hạng mục
Đánh giá Softonic
 • Tuyệt vời
 • 9/10
Tổng số lượt tải
3.295.741
Microsoft Project
Microsoft Project
Mô tả

... diện Office Ribbon mới, Microsoft Project... hợp với bộ Office, Microsoft Project Professional...

Giấy phép
Phiên bản dùng thử
Ngôn Ngữ
Hạng mục
Đánh giá Softonic
 • Rất tốt
 • 8/10
Tổng số lượt tải
224.666
Microsoft Outlook
Microsoft Outlook
Mô tả

...Microsoft Office 2010 đã ra mắt, đem đến Microsoft Outlook... dẫn và an toàn. Microsoft Outlook cũng...

Giấy phép
Phiên bản dùng thử
Ngôn Ngữ
Tiếng Anh
Hạng mục
Đánh giá Softonic
 • Rất tốt
 • 8/10
Tổng số lượt tải
224.986
Microsoft PowerPoint
Microsoft PowerPoint
Mô tả

... phẩm Office, cũng ... Từ góc độ chuẩn bị, Microsoft PowerPoint ... dùng. Microsoft PowerPoint là ví dụ ...

Giấy phép
Phiên bản dùng thử
Ngôn Ngữ
Tiếng Anh
Hạng mục
Đánh giá Softonic
 • Tuyệt vời
 • 9/10
Tổng số lượt tải
4.792.981