Google Play Services

Tải xuống Google Play Services dành cho Android

Phiên bản:
15.0.90 (040408-231259764)

Đang tải xuống

Làm thế nào để cài đặt tệp tải xuống?

Tìm tệp của bạn:
Kiểm tra thư mục tải xuống của bạn.
- Với Windows, hãy dùng Control + J
- Với Mac, hãy dùng SHift + Command + J
Sau khi bạn đã xác định vị trí tệp tải xuống của mình:
- Hãy nhấp vào Tệp tải xuống của bạn!
- Làm theo hướng dẫn của trình cài đặt.
Cài đặt trợ giúp

Khám phá danh mục Tiện ích và Công cụ

Được tải nhiều nhất Tiện ích và Công cụ cho android