Bạn ở đây:
  • Tìm kiếm: adobe photoshop

adobe photoshop Các Kết Quả Tìm Kiếm [thiết kế Đồ hoạ] (6 chương trình)

Lọc theo:

Các hạng mục

 • Adobe Photoshop 7.0.1 Update
  Adobe Photoshop 7.0.1 Update
  Mô tả

  ... Photoshop 7.0.1 không ngoại lệ. Adobe Photoshop ...dùng Photoshop 7.0.1, Adobe Photoshop 7.0.1 Update ...

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Rất tốt
  • 8/10
 • Tổng số lượt tải
  3.124.794
 • Adobe Photoshop Elements
  Adobe Photoshop Elements
  Mô tả

  ... hay Flickr. Adobe Photoshop Elements là một... rối. Vả lại, Adobe Photoshop Elements không...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  326.768
 • Adobe Photoshop
  Adobe Photoshop
  Mô tả

  ... đầu tiên mở Adobe Photoshop CS6, thứ bắt... và Mini Bridge Adobe Photoshop CS6 có một trình...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Cần thiết
  • 10/10
 • Tổng số lượt tải
  9.862.928
 • Adobe Illustrator
  Adobe Illustrator
  Mô tả

  ...công cụ Adobe khác (như là Adobe PhotoshopAdobe Dreamweaver...ứng dụng Adobe. Adobe Illustrator là ...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Cần thiết
  • 10/10
 • Tổng số lượt tải
  1.730.377
 • Photoscape
  Photoscape
  Mô tả

  ... phí cho Photoshop. Chắc chắn... cấp của Photoshop, nhưng nó thực... chủ của Adobe - và nó làm chỉnh...

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Cần thiết
  • 10/10
 • Tổng số lượt tải
  37.122.841
 • ArcSoft PhotoStudio
  ArcSoft PhotoStudio
  Mô tả

  ... bạn đã thấy Photoshop, bạn sẽ quen... pháo của Adobe, bạn sẽ ngay...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Rất tốt
  • 8/10
 • Tổng số lượt tải
  352.985