Bạn ở đây:
  • Tìm kiếm: adobe photoshop

adobe photoshop Các Kết Quả Tìm Kiếm [vẽ & tút lại] (3 chương trình)

Lọc theo:

Các hạng mục

 • Adobe Photoshop Elements
  Adobe Photoshop Elements
  Mô tả

  ... hay Flickr. Adobe Photoshop Elements là một... rối. Vả lại, Adobe Photoshop Elements không...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  326.768
 • Photoscape
  Photoscape
  Mô tả

  ... phí cho Photoshop. Chắc chắn... cấp của Photoshop, nhưng nó thực... chủ của Adobe - và nó làm chỉnh...

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Cần thiết
  • 10/10
 • Tổng số lượt tải
  37.122.841
 • ArcSoft PhotoStudio
  ArcSoft PhotoStudio
  Mô tả

  ... bạn đã thấy Photoshop, bạn sẽ quen... pháo của Adobe, bạn sẽ ngay...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Rất tốt
  • 8/10
 • Tổng số lượt tải
  352.985