Bạn ở đây:
  • Tìm kiếm: facebook

facebook Các Kết Quả Tìm Kiếm(14 chương trình)

Lọc theo:

Các hạng mục

 • Facebook Pro
  Facebook Pro
  Mô tả

  Facebook, không cần trình duyệt

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Không xấu
  • 6/10
 • Tổng số lượt tải
  8.832.254
 • Facebook for Windows 10
  Facebook for Windows 10
  Mô tả

  Ứng dụng Facebook chính thức cho Windows 10

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Rất tốt
  • 8/10
 • Tổng số lượt tải
  1.438.290
 • Messenger for Desktop
  Messenger for Desktop
  Mô tả

  Một chương trình máy khách Facebook không chính thức

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  1.886.271
 • Skype
  Skype
  Mô tả

  .... Tích hợp Facebook Một phát... là tích hợp Facebook. Đây là một... bạn bè trên Facebook của bạn...

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Cần thiết
  • 10/10
 • Tổng số lượt tải
  44.592.983
 • Snagit
  Snagit
  Mô tả

  ... lên YouTube, Facebook, Twitter, máy... trang như Facebook, Twitter, Flickr...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  719.890
 • RealTimes (with RealPlayer)
  RealTimes (with RealPlayer)
  Mô tả

  ... dõi trên Facebook và Twitter và nó hoạt... đến phim Facebook và một tính...

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tốt
  • 7/10
 • Tổng số lượt tải
  8.923.033
 • Norton Security Standard
  Norton Security Standard
  Mô tả

  ... phần quét Facebook đặc biệt...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  1.103.145
 • Paltalk
  Paltalk
  Mô tả

  ...! Messenger, ICQ và Facebook chat – miễn...

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tốt
  • 7/10
 • Tổng số lượt tải
  803.432
 • Norton Antivirus
  Norton Antivirus
  Mô tả

  ... cơ chế quét Facebook đặc biệt...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  1.866.771
 • Adobe Photoshop Elements
  Adobe Photoshop Elements
  Mô tả

  ... tức lên Facebook hay Flickr...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  326.768