Bạn ở đây:
  • Tìm kiếm: microsoft office

microsoft office Các Kết Quả Tìm Kiếm(14 chương trình)

Lọc theo:

Các hạng mục

 • Microsoft Office 2010
  Microsoft Office 2010
  Mô tả

  ...7, Microsoft đã ra mắt phiên bản Microsoft Office 2010 ... thể thử Microsoft Office 2010 Professional ...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  7.607.613
 • Microsoft Office 2010
  Microsoft Office 2010
  Mô tả

  ...sinh viên, Microsoft Office 2010 Professional ... Về hiệu suất, Microsoft Office 2010 Professional ...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Cần thiết
  • 10/10
 • Tổng số lượt tải
  350.467
 • Microsoft Access
  Microsoft Access
  Mô tả

  ...nhiều năm, Microsoft Access đã là ...bộ Office hiện tại, với Microsoft ...làm được. Microsoft Access 2010 ...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  373.161
 • Apache OpenOffice
  Apache OpenOffice
  Mô tả

  ... mới nhất và v.v từ bộ Microsoft Office. OpenOffice.org... việc với Microsoft Office) và có tất cả công...

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  881.885
 • Microsoft Excel
  Microsoft Excel
  Mô tả

  ...bộ phận của Microsoft Office 2010, cũng ...khác như Microsoft Word và ...tính Excel. Microsoft Excel 2010 ...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  2.797.176
 • Microsoft Word
  Microsoft Word
  Mô tả

  ... văn phòng Microsoft Office. Microsoft Word là một..., biểu đồ và bảng. Microsoft Word là một...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  11.792.483
 • SPSS
  SPSS
  Mô tả

  ... hợp với Microsoft Office, và nhiều, nhiều...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  4.370.446
 • Microsoft Office 2007 Service Pack 3
  Microsoft Office 2007 Service Pack 3
  Mô tả

  Giúp Microsoft Office 2007 trở nên hoàn thiện hơn bao giờ hết

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tốt
  • 7/10
 • Tổng số lượt tải
  5.014.998
 • Microsoft Office 2013
  Microsoft Office 2013
  Mô tả

  Miễn phí 30 ngày dùng thử Microsoft Office 2013 Professional Plus

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Rất tốt
  • 8/10
 • Tổng số lượt tải
  8.397.977
 • Microsoft Project
  Microsoft Project
  Mô tả

  ... diện Office Ribbon mới, Microsoft Project... hợp với bộ Office, Microsoft Project Professional...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
 • Đánh giá Softonic
  • Rất tốt
  • 8/10
 • Tổng số lượt tải
  318.357