Bạn ở đây:
  • Tìm kiếm: microsoft word

microsoft word Các Kết Quả Tìm Kiếm(9 chương trình)

Lọc theo:

Các hạng mục

 • Microsoft Word
  Microsoft Word
  Mô tả

  ... văn phòng Microsoft Office. Microsoft Word là một..., biểu đồ và bảng. Microsoft Word là một trình...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  11.792.483
 • Microsoft Excel
  Microsoft Excel
  Mô tả

  ... phận của Microsoft Office 2010, ... như Microsoft Word và PowerPoint. Nó ... Excel. Microsoft Excel 2010 ...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  2.797.176
 • Solid Converter PDF
  Solid Converter PDF
  Mô tả

  ... Converter PDF to Word chuyển đổi... liệu Microsoft Word (và tập tin Word thành...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Không xấu
  • 6/10
 • Tổng số lượt tải
  67.867
 • Apache OpenOffice
  Apache OpenOffice
  Mô tả

  ...thi cho Microsoft Word ? Vâng, ...mới nhất và v.v từ bộ Microsoft Office. ... với Microsoft Office) và có ...

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  881.885
 • Microsoft Office 2010
  Microsoft Office 2010
  Mô tả

  ... 7, Microsoft đã ra mắt phiên bản Microsoft Office... dụng, cụ thể là Word, Excel, PowerPoint...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  7.607.613
 • Microsoft Office 2010
  Microsoft Office 2010
  Mô tả

  ...sinh viên, Microsoft Office 2010 ... Nó bao gồm Word, Excel, ... Về hiệu suất, Microsoft Office 2010 ...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Cần thiết
  • 10/10
 • Tổng số lượt tải
  350.467
 • Microsoft Access
  Microsoft Access
  Mô tả

  ...nhiều năm, Microsoft Access đã là một... nghĩa là nhập từ Word hay ...làm được. Microsoft Access 2010 ...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  373.161
 • Snagit
  Snagit
  Mô tả

  ... thích như là Microsoft Word, Notepad, và Evernote...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  719.890
 • Microsoft Word 2013
  Microsoft Word 2013
  Mô tả

  Một trong những trình xử lý văn bản tốt nhất thậm chí còn trở nên tốt hơn

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Rất tốt
  • 8/10
 • Tổng số lượt tải
  3.911.850