Bạn ở đây:
  • Tìm kiếm: powerpoint

powerpoint Các Kết Quả Tìm Kiếm(6 chương trình)

Lọc theo:

Các hạng mục

 • Microsoft PowerPoint
  Microsoft PowerPoint
  Mô tả

  ... độ chuẩn bị, Microsoft PowerPoint cũng vượt... dùng. Microsoft PowerPoint là ví dụ tốt về một...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  6.148.788
 • Microsoft Office 2010
  Microsoft Office 2010
  Mô tả

  ... là Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote... thuyết trình PowerPoint, loại bỏ tin...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  7.607.613
 • Microsoft Office 2010
  Microsoft Office 2010
  Mô tả

  ... Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Outlook... thuyết trình PowerPoint, loại bỏ tin...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Cần thiết
  • 10/10
 • Tổng số lượt tải
  350.467
 • Apache OpenOffice
  Apache OpenOffice
  Mô tả

  ... đương với PowerPoint), cho phép...

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  881.885
 • Microsoft Excel
  Microsoft Excel
  Mô tả

  ... Microsoft Word và PowerPoint. Nó mạnh mẽ khó...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  2.797.176
 • Microsoft PowerPoint 2013
  Microsoft PowerPoint 2013
  Mô tả

  Tạo bài thuyết trình một cách dễ dàng

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Rất tốt
  • 8/10
 • Tổng số lượt tải
  3.312.490