Bạn ở đây:
  • Tìm kiếm: tải phần mềm powerpoint 2013

tải phần mềm powerpoint 2013 Các Kết Quả Tìm Kiếm(6 chương trình)

Lọc theo:

Các hạng mục

 • Microsoft Office 2010
  Microsoft Office 2010
  Mô tả

  ... Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Outlook... khác của bộ phần mềm. Ví dụ là menu ngữ...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Cần thiết
  • 10/10
 • Tổng số lượt tải
  350.467
 • Microsoft Office 2010
  Microsoft Office 2010
  Mô tả

  ... là Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote... Office 2010 là một bộ phần mềm tuyệt vời...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  7.607.613
 • Microsoft PowerPoint
  Microsoft PowerPoint
  Mô tả

  ... độ chuẩn bị, Microsoft PowerPoint cũng vượt.... Microsoft PowerPoint là ví dụ tốt về một phần mềm xuất...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  6.148.788
 • Apache OpenOffice
  Apache OpenOffice
  Mô tả

  ... đương với PowerPoint), cho phép... và phần mở rộng mới, có thể tải xuống... với các phần mở rộng. Tuyệt...

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  881.885
 • Microsoft Excel
  Microsoft Excel
  Mô tả

  ... chuẩn cho phần mềm bảng tính... Microsoft Word và PowerPoint. Nó mạnh mẽ khó...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  2.797.176
 • Microsoft PowerPoint 2013
  Microsoft PowerPoint 2013
  Mô tả

  Tạo bài thuyết trình một cách dễ dàng

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Rất tốt
  • 8/10
 • Tổng số lượt tải
  3.312.490