Bạn ở đây:
  • Tìm kiếm: windows 7

windows 7 Các Kết Quả Tìm Kiếm(200 chương trình)

Lọc theo:

Các hạng mục

 • Windows 7
  Windows 7
  Mô tả

  ...bản Windows 7 – beta và RC –... Windows XP, bạn có thể dùng Windows 7... Explorer 8 và Windows Media...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  338.452
 • Windows 8.1
  Windows 8.1
  Mô tả

  Một gói tính năng cập nhật miễn phí do Windows 8

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Rất tốt
  • 8/10
 • Tổng số lượt tải
  1.597.107
 • A-Patch
  A-Patch
  Mô tả

  ... phiên bản Windows Live Messenger...

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  372.625
 • Angry Birds Seasons
  Angry Birds Seasons
  Mô tả

  ... máy tính Windows ! Angry Birds...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  808.519
 • Angry Birds
  Angry Birds
  Mô tả

  ... bản trên Windows của tựa... bản trên Windows cũng gây..., hiện đã có trên Windows. Chú ý đừng...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  3.225.956
 • Windows Movie Maker
  Windows Movie Maker
  Mô tả

  ... và Windows 7: Windows Movie Maker thuộc bộ Windows Live... đặt Microsoft Windows XP Service Pack...

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Rất tốt
  • 8/10
 • Tổng số lượt tải
  9.404.157
 • Folder Lock
  Folder Lock
  Mô tả

  ... hợp với Windows Explorer, nên...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Rất tốt
  • 8/10
 • Tổng số lượt tải
  1.072.507
 • Windows XP Service Pack 3
  Windows XP Service Pack 3
  Mô tả

  Bản cập nhật chính mới nhất cho Windows XP

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Rất tốt
  • 8/10
 • Tổng số lượt tải
  3.172.069
 • Internet Explorer 10 for Windows 7
  Internet Explorer 10 for Windows 7
  Mô tả

  Internet Explorer 10 cuối cùng cũng đến với Windows 7

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Rất tốt
  • 8/10
 • Tổng số lượt tải
  4.039.146
 • Internet Explorer 11 for Windows 7
  Internet Explorer 11 for Windows 7
  Mô tả

  Phiên bản xem trước của Internet Explorer 11 cho Windows 7 (32 bit)

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Không tốt
  • 0/10
 • Tổng số lượt tải
  875.311