Bạn ở đây:
  • Tìm kiếm: windows media player

windows media player Các Kết Quả Tìm Kiếm(9 chương trình)

Lọc theo:

Các hạng mục

 • Windows Media Player 11
  Windows Media Player 11
  Mô tả

  ...Windows Media Player 11 được thiết kế để dùng với Windows... tiện, Windows Media Player có thể đổ ...

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Rất tốt
  • 8/10
 • Tổng số lượt tải
  7.743.061
 • Windows 7
  Windows 7
  Mô tả

  ...từ Windows XP, bạn có thể dùng Windows 7 ... Internet Explorer 8 và Windows Media Player 12 mới tinh...

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  338.452
 • VLC media player
  VLC media player
  Mô tả

  ... vời cho Windows Media Player, iTunes, và RealPlayer... nhất cho Windows và Mac. Nó chơi...

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Cần thiết
  • 10/10
 • Tổng số lượt tải
  78.302.613
 • RealTimes (with RealPlayer)
  RealTimes (with RealPlayer)
  Mô tả

  ... đương với Windows Media Player 12 vì chúng cùng...

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tốt
  • 7/10
 • Tổng số lượt tải
  8.923.033
 • GOM Media Player
  GOM Media Player
  Mô tả

  ...tự UMPlayer, GOM Player là một ...các bộ mã vì GOM Player đã có sẵn chúng...ưa thích. GOM Player là một ...

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  13.017.616
 • SopCast
  SopCast
  Mô tả

  ... xuất vào Windows Media Player với những... (như là VLC Player), bạn có thể...

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  4.753.031
 • KMPlayer
  KMPlayer
  Mô tả

  ... nhẹ cho Windows hỗ trợ một... như Winamp, Windows Media Player, và thậm chí...

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  809.482.981
 • QuickTime
  QuickTime
  Mô tả

  ... ngoài trên Windows, nó không quá... như VLC media player chơi được... hiện có cho Windows là mạnh mẽ hơn...

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tốt
  • 7/10
 • Tổng số lượt tải
  1.618.293
 • SUPER
  SUPER
  Mô tả

  ... tập tin media sang.... Các nút Player Options cung...

  Giấy phép
  Miễn phí
  Ngôn Ngữ
  Tiếng Anh
 • Đánh giá Softonic
  • Tốt
  • 7/10
 • Tổng số lượt tải
  334.157