Điện thoại internet,truyền thông (5 chương trình)

Lọc theo:

Các hạng mục

 • Skype
  Skype
  Mô tả

  Skype là một chương trình phổ biến, dễ sử dụng và đáng tin cậy VOIP (Voice over Internet Protocol...

  Giấy phép
  Miễn phí
 • Đánh giá Softonic
  • Cần thiết
  • 10/10
 • Tổng số lượt tải
  44.592.983
 • LINE
  LINE
  Mô tả

  Gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi miễn phí từ máy tính cá nhân của bạn

  Giấy phép
  Miễn phí
 • Đánh giá Softonic
  • Tốt
  • 7/10
 • Tổng số lượt tải
  12.659.707
 • Google Talk
  Google Talk
  Mô tả

  Google Talk là ứng dụng IM/tán gẫu từ hệ thống điện thư nặng ký Gmail. Nhiều giao thức và thiết bị...

  Giấy phép
  Miễn phí
 • Đánh giá Softonic
  • Tốt
  • 7/10
 • Tổng số lượt tải
  11.980.274
 • Tango
  Tango
  Mô tả

  Tango là một ứng dụng tán gẫu thoại và hình giúp bạn kết nối với người khác qua điện thoại di động...

  Giấy phép
  Miễn phí
 • Đánh giá Softonic
  • Rất tốt
  • 8/10
 • Tổng số lượt tải
  5.761.711
 • Viber
  Viber
  Mô tả

  Cuộc gọi điện thoại miễn phí qua VoIP, trò chuyện và tin nhắn cho bạn bè của bạn!

  Giấy phép
  Miễn phí
 • Đánh giá Softonic
  • Rất tốt
  • 8/10
 • Tổng số lượt tải
  3.918.600