mạng,tải xuống (3 chương trình)

Lọc theo:

Các hạng mục

 • Connectify Hotspot
  Connectify Hotspot
  Mô tả

  Chia sẻ kết nối internet của bạn với bất cứ ai!

  Giấy phép
  Miễn phí
 • Đánh giá Softonic
  • Tốt
  • 7/10
 • Tổng số lượt tải
  1.845.385
 • PuTTY
  PuTTY
  Mô tả

  PuTTY là một trình khách Telnet và SSH thông dụng giúp bạn thiết lập kết nối bảo mật qua Internet ...

  Giấy phép
  Miễn phí
 • Đánh giá Softonic
  • Rất tốt
  • 8/10
 • Tổng số lượt tải
  1.109.679
 • VNC
  VNC
  Mô tả

  VNC là cụm viết tắt của Virtual Network Computing (điện toán mạng ảo). Đây là một phần mềm điều ...

  Giấy phép
  Miễn phí
 • Đánh giá Softonic
  • Tốt
  • 7/10
 • Tổng số lượt tải
  232.211