phần gắn thêm,các trình duyệt (4 chương trình)

Lọc theo:

Các hạng mục

 • Adobe ShockWave Player
  Adobe ShockWave Player
  Mô tả

  If you want to play in online games on your browser, there's a good chance you'll need Adobe ...

  Giấy phép
  Miễn phí
 • Đánh giá Softonic
  • Không xấu
  • 6/10
 • Tổng số lượt tải
  1.881.248
 • Adblock Plus for Chrome
  Adblock Plus for Chrome
  Mô tả

  Adblock Plus là phiên bản Google Chrome của trình chặn quảng cáo cực kỳ phổ biến cho trình duyệt ...

  Giấy phép
  Miễn phí
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  1.858.502
 • ZenMate VPN for Chrome
  ZenMate VPN for Chrome
  Mô tả

  Phần cài thêm chuyển đổi proxy tuyệt vời

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  1.767.166
 • Hola Unlimited Free VPN
  Hola Unlimited Free VPN
  Mô tả

  Bộ chuyển đổi proxy tuyệt vời để bỏ các hạn chế video theo khu vực

  Giấy phép
  Miễn phí
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  953.837