tiện ích phần mềm,files,Đồng bộ hoá (3 chương trình)

 • 4shared
  4shared
  Mô tả

  4shared là một ứng dụng desktop cung cấp hệ thống lưu trữ tập tin dựa trên trình duyệt. Tải lên ...

  Giấy phép
  Miễn phí
 • Đánh giá Softonic
  • Tốt
  • 7/10
 • Tổng số lượt tải
  958.927
 • Google Drive
  Google Drive
  Mô tả

  Google Drive là một chương trình lưu trữ đám mây và quản lý tập tin. Ở đây bạn có thể tải về ...

  Giấy phép
  Miễn phí
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  266.419
 • Dropbox
  Dropbox
  Mô tả

  Điểm bất lợi của việc có nhiều máy tính đó là sự đồng bộ hóa. Dropbox chính là giải pháp hoàn hảo ...

  Giấy phép
  Miễn phí
 • Đánh giá Softonic
  • Rất tốt
  • 8/10
 • Tổng số lượt tải
  166.772