video,biên tập video (4 chương trình)

 • Windows Movie Maker 2012
  Windows Movie Maker 2012
  Mô tả

  Trình biên tập video miễn phí, rất tốt từ Microsoft

  Giấy phép
  Miễn phí
 • Đánh giá Softonic
  • Rất tốt
  • 8/10
 • Tổng số lượt tải
  10.132.670
 • Sony Vegas
  Sony Vegas
  Mô tả

  Trình biên tập video và âm thanh chuyên nghiệp

  Giấy phép
  Phiên bản dùng thử
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  4.102.285
 • VideoPad Video Editor
  VideoPad Video Editor
  Mô tả

  Trình biên tập Video VideoPad

  Giấy phép
  Miễn phí
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  2.729.685
 • Easy Video Maker
  Easy Video Maker
  Mô tả

  Thực hiện video phức tạp

  Giấy phép
  Miễn phí
 • Đánh giá Softonic
  • Không tốt
  • 2/10
 • Tổng số lượt tải
  1.139.083