voip,truyền thông (2 chương trình)

Lọc theo:

Các hạng mục

 • Skype
  Skype
  Mô tả

  Skype là một chương trình phổ biến, dễ sử dụng và đáng tin cậy VOIP (Voice over Internet Protocol...

  Giấy phép
  Miễn phí
 • Đánh giá Softonic
  • Cần thiết
  • 10/10
 • Tổng số lượt tải
  44.592.983
 • Google Talk
  Google Talk
  Mô tả

  Google Talk là ứng dụng IM/tán gẫu từ hệ thống điện thư nặng ký Gmail. Nhiều giao thức và thiết bị...

  Giấy phép
  Miễn phí
 • Đánh giá Softonic
  • Tốt
  • 7/10
 • Tổng số lượt tải
  11.980.274