Bạn ở đây:

web (5 chương trình)

Lọc theo:

Các hạng mục

 • Adobe Flash Player
  Adobe Flash Player
  Mô tả

  Adobe Flash Player là một trình cắm thiết yếu cho trình duyệt của bạn, giúp bạn xem mọi thứ từ ...

  Giấy phép
  Miễn phí
 • Đánh giá Softonic
  • Rất tốt
  • 8/10
 • Tổng số lượt tải
  22.843.375
 • Hotspot Shield
  Hotspot Shield
  Mô tả

  Hotspot Shield là một chương trình miễn phí cho phép bạn bảo vệ kết nối của bạn trong khi lướt các...

  Giấy phép
  Miễn phí
 • Đánh giá Softonic
  • Tuyệt vời
  • 9/10
 • Tổng số lượt tải
  16.210.205
 • UltraSurf
  UltraSurf
  Mô tả

  UltraSurf là một ứng dụng nhỏ hoạt động như một bộ lọc bảo mật khi bạn duyệt web, ngăn chặn trình ...

  Giấy phép
  Miễn phí
 • Đánh giá Softonic
  • Rất tốt
  • 8/10
 • Tổng số lượt tải
  5.570.099
 • Adobe ShockWave Player
  Adobe ShockWave Player
  Mô tả

  If you want to play in online games on your browser, there's a good chance you'll need Adobe ...

  Giấy phép
  Miễn phí
 • Đánh giá Softonic
  • Không xấu
  • 6/10
 • Tổng số lượt tải
  1.881.248
 • Tor Browser
  Tor Browser
  Mô tả

  Bảo vệ tính riêng tư trên mạng không phải là việc dễ dàng ngày nay với quá nhiều hiểm hoạ bảo mật ...

  Giấy phép
  Miễn phí
 • Đánh giá Softonic
  • Rất tốt
  • 8/10
 • Tổng số lượt tải
  1.010.973